กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ จ.ภูเก็ต 2014 โดยส่วนจัดหางานฯ มฟล.

Category: placement-วีดีทัศน์

 

| writer Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 74 ครั้ง